MEĐUNARODNI DAN DECE OBOLELE OD RAKA – 15. FEBRUAR

,,RANO OTKRIVANJE . . .VEĆA ŠANSA“ U Srbiji svakog dana jedno dete oboli od raka, a svake nedelje jedno dete umre od opake bolesti. Međutim zahvaljujući savremenim terapijskim protokolima postižu se sve veći uspesi u lečenju malignih bolesti kod dece. Maligne bolesti u dečijoj dobi su retke, ali uprkos tome […]

DEŽURSTVO ZA VREME PRAZNIKA – DAN DRŽAVNOSTI 15.02.2018. – 16.02.2018.

Za vreme praznika, 15. i 16. februara, dežurne službe u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” su: Dečiji dispanzer od 7 do 20h Služba hitne medicinske pomoći radiće 24 sata Stomatološka poliklinika i Dečija stomatologija od 7 do 13h Ambulante u naseljenim mestima Melenci, Ečka, Elemir i Perlez dežuraće od 8 […]

STOP RAKU

Еvrоpsка nеdеljа prеvеnciје rака grlićа mаtеricе sе оbеlеžаvа оd 28. јаnuаrа dо 3. fеbruаrа 2018. gоdinе u cilju pоdizаnjа svеsti žеnа о rакu grlićа mаtеricе i nаčinimа prеvеnciје. Prеpоznајući znаčај оvе каmpаnjе, Srbiја vеć dvаnаеsti put акtivnо učеstvuје u njеnоm оbеlеžаvаnju. Оvоm nеdеljоm prеnоsimо pоruкu о znаčајu dоstupnih mеrа prеvеnciје u nаšој zеmlji, u cilju sprеčаvаnjа оbоlеvаnjа […]

“PUŠENJE GUŠI”

U Srbiјi sе dužе оd 20 gоdinа svакоg 31. јаnuаrа оbеlеžаvа Nаciоnаlni dаn bеz duvаnа. Акtivnоsti u окviru оbеlеžаvаnjа ovog dana upоzоrаvајu јаvnоst nа štеtnе еfекtе upоtrеbе duvаnа као i izlаgаnjа duvаnsкоm dimu. Оvоgоdišnji slоgаn Nаciоnаlnоg dаnа bеz duvаnа „Оdrаsli pušе i mеnе gušе” pоsеbnо nаglаšаvа оpаsnоsti којimа su mlаdi […]

ULAGANJA U DOM ZDRAVLJA TOKOM 2017. GODINE

Protekla godina za zrenjaninski Dom zdravlja bila je jedna od uspešnijih. Ulagano je objekte, opremu, osavremenjivanje sistema rada i u informacionu i drugu nemedicinsku opremu. Sredstva su trošena planski, shodno potrebama službi a gde je sve ulagano rekao nam je direktor Doma zdravlja „Dr Boško Vrebalov“, mr Miodrag Subić. Koliko […]

ISHRANA ZA VREME PRAZNIKA

Hrana je jedna od osnovnih ljudskih potreba. Tradicionalno, praznična trpeza je bogatija i raznovrsnija od svakodnevne. Sarme, pečenja, peciva, kolači i ostale praznične đakonije predstavljaju pravi izazov i za najdisciplinovanije u odabiru zdrave hrane. Ishrana tokom praznika je obilnija po količini, ali i po kalorijskom sastavu. Više se unosi masti, […]

ZA KRAJ GODINE NOVI STERILIZATOR I DVA AUTOMOBILA

Jednu od najuspešnij godina zrenjaninski Dom zdravlja završava nabavkom dva automobila i savremenim centralnim sterilizatorom – autoklavom. Svečanoj prezentaciji nove opreme prisustvovali su predsavnici grada Zrenjanina na čelu sa gradonačelnikom Čedomirom Janjićem, pokrajinski poslanik dr Predrag Matejin i predstavnik Dunav osiguranja Stanko Kasap. Dunav osiguranje uručilo je Domu zdravlja „Dr […]

KOKTEL ZA LEKARE

U organizaciji Kabineta ministra zdravlja u utorak, 26.12.2017. godine, u Palati Srbije u Beogradu održan je svečani koktel za novozaposlene lekare. Ovaj koktel tradicionalno organizuje Ministarstvo zdravlja nekoliko puta godišnje za novozaposlene lekare svih specijalnosti. Svečanom  koktelu prisustvovali su i lekari našeg Doma zdravlja „Dr Boško Vrebalov“ Zrenjanin: dr Ognjen Peđa […]

PAKETIĆI ZA DECU RAZVOJNOG SAVETOVALIŠTA

Dugogodišnja saradnja Srednje medicinske škole Zrenjanin i Razvojnog savetovalista Doma zdravlja „Dr Boško Vrebalov“ rezultirala je danas akcijom podele paketića deci koja posećuju ovo savetovalište. Paketići sa slatkišima i igračkama sakupljeni su na inicijativu dece Medicinske škole na čelu sa Vesnom Vitomirov, nastavnikom predmeta Zdravstvena nega. “Ovo je akcija koju mi […]