BRINI O ZEMLJI, NAHRANI SVET


BRINI O ZEMLJI, NAHRANI SVET

Svetski dan hrane je dan akcije protiv gladi. Toga dana ljudi širom sveta zajedno pokazuju svoju posvećenost u stvaranju sveta bez gladi i neuhranjenosti. Jer kada je u pitanju glad, jedini prihvatljiv broj je nula. Svetski dan hrane ujedno obeležava stvaranje Organizacije Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu (FAO) koja je stvorena 16. oktobra 1945 u Kvebeku, Kanada. FAO je 2014. godinu proglasio “Međunarodnom godinom porodične poljoprivrede”.

Prema istraživanjima , koje je sproveo Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, ishrana našeg stanovništva nije na zadovoljavajućem nivou. Naime, više od polovine stanovnika Srbije ima problem sa prekomernom telesnom težinom, pri čemu je gojazno 21,2%, a 35,1% je u predgojaznoj kategoriji.

Veći izgled za uspeh edukativnih programa o pravilnoj ishrani je ako se započnu u najranijem detinjstvu. Deca lakše usvajaju zdrave navike u ishrani, naročito ako im se predstave na zanimljiv i  kreativan način, što već godinama rade lekari i medicinske sestre Polivalentne patronaže i Službe za zdravstvenu zaštitu dece i omladine.

U toku oktobra – meseca pravilne ishrane, sproveli smo niz aktivnosti:

 • Radionica: „Piramida pravilne ishrane“ – V razredi osnovnih škola
 • Edukacija mladih o zdravoj ishrani – Srednja hemijska škola „ Uroš Predić“
 • Akcija u TC „Persu“
 • Akcija u MZ „Sonja Marinković

Permanent link to this article: http://dzzrenjanin.rs/brini-o-zemlji-nahrani-svet/

ŠTA ĆETE DANAS UČINITI ZA ZDRAVLJE VAŠIH GRUDI?


ŠTA ĆETE DANAS UČINITI ZA ZDRAVLJE VAŠIH GRUDI?

Okrobar je mesec kada se na međunarodnom planu obeležava mesec borbe protiv raka dojke. Obeležava se širom sveta da bi se ukazalo na značaj prevencije i ranog otkrivanja ovog oboljenja.

Rak dojke zauzima vodeće mesto među malignim oboljenjima kod žena, kako u nerazvijenim, tako i razvijenim zemljama sveta, dok je smrtnost usled ovog oboljenja daleko veća u nerazvijenim zemljama zbog nedovoljno razvijene društvene svesti o značaju prevencije i ranog otkrivanja ovog oboljenja.

Uzroci koji dovode do nastanka ovog oboljenja su različiti: nasledna predispozicija, rana prva menstruacija, kasna menopauza, fizička neaktivnost, neregulisana telesna težina … Primarna prevencija podrazumeva promociju zdravih stilova života i svih onih mera koje preduzimamo da bi unapredili naše zdravlje. Ove godine međunarodni mesec borbe protiv raka dojke se odvija pod sloganom “Šta ćete danas učiniti za zdravlje vaših grudi?” Akcenat se stavlja na: fizičku aktivnost, pravilnu ishranu i regulaciju telesne težine.

Sekundarna prevencija podrazumeva otkrivanje bolesti u ranoj fazi, najčešće se sprovodi putem nacionalnih skrining programa. Dom zdravlja “ Dr Boško Vrebalov “ je uključen u Nacionalni program borbe protiv karcinoma dojke od februara 2014. godine. Skriningom su obuhvaćene žene dobi od 50- 69 godina. Najčešća korišćena skrining metoda je mamografija. “Upravo se ultrazvukom mogu otkriti promene na dojci koje iziskuju dalju dijagnostiku, odnosno mamografiju. U praksi postoje dve vrste ispitivanja odnosno skrininga: oportuni, na koji žene dolaze same po sopstvenom nahođenju, i organizovani koji se obično pokreće na državnom nivou. U ovaj projekat su uključeni Dom zdravlja sa svojimm Preventivnim centrom i Savetovalištem za žene, radiološko i hirurško odeljenje zrenjaninske bolnice, Klinički centar Vojvodine u Novom sadu i Zavod za javno zdravlje. Skrining smo otpočeli 8. februara i do kraja septembra pozvano je ukupno 2705 žena. Odazvalo se njih 1069, a od tog broja njih 668 je pregledano mamografom. Podaci govore da se odazvalo oko 39% žena i to nije zadovoljavajuć broj”, kaže dr Gordana Marković, načelnica Dispanzera za žene Doma zdravlja “dr Boško Vrebalov”.

Kako bi obeležili ovaj mesec borbe protiv raka dojke, zrenjaninski Dom zdravlja, Srednja Medicinska škola i Crveni krst Zrenjanina organizovali su akciju u centru grada gde je rađena anketa o informisanosti naših sugrađanki o prevenciji karcinoma dojke i deljen je promotivni materijal. Ovom prilikom zaposleni u Domu zdravlja apelovali su na naše sugrađanke da se odazovu na pregled, jer rak dojke je izlečiv samo ako se otkrije na vreme.

Permanent link to this article: http://dzzrenjanin.rs/sta-cete-danas-uciniti-za-zdravlje-vasih-grudi/

U SRCU ZDRAVLJE


U SRCU ZDRAVLJE

U Srcu zdravlje

Svetski dan srca obeležava se 24. septembra a ustanovljen 2000. godine sa ciljem da se ljudima širom sveta pošalje poruka da bolesti srca i krvnih sudova, kao vodeći uzročnici smrtnih ishoda, odnose 17,3 miliona života svake godine. Procenjuje se da će do 2030. godine taj broj porasti na 23 miliona.

Oboljenja srca i krvnih sudova spadaju u hronična, masovna, nezarazna oboljenja. Kao što i sam naziv kaže, ova oboljenja su široko rasprostranjena i zato predstavljaju ne samo zdravstveni već i socijalni problem društva. Uzroci koji dovode do nastanka ovih oboljenja su različiti i mi ih nazivamo još i faktori rizika. Na neke od njih kao što su: nasleđe, pol, starost, ne možemo da utičemo, ali na drugu grupu, možemo da utičemo, u smislu da ih eliminišemo ili svedemo na minimum. To su: pušenje, alkoholizam, fizička neaktivnost, nepravilna ishrana, povišene vrednosti krvnog pritiska, šećera, holesterola, triglicerida u krvi, i stres.

Patronažna služba zrenjaninskog Doma zdravlja organizovala je akciju kako bi obeležili Svetski dan srca „U centru grada našim sugrađanima kontrolišemo vrednost krvnog pritiska i određujemo nivo šećera u krvi. Ako dobijene vrednosti odstupaju od referentnih vrednosti te osobe upućujemo kod izabranog lekara gde se sprovode dalje mere. Takođe, mi promovišemo zdrave stilove života. Zdrav stil života znači upravo onaj način života koji vodi ka zdravlju“, rekla je Bojana Tomić, glavna sestra Doma zdravlja.

Ove godine Svetski dan srca se obeležava pod sloganom „U srcu zdravlje“ i ima za cilj da ukaže na značaj globalnog pokreta. Odgovornost je na svakom pojedincu, da iskoristi sve svoje potencijale i preduzme odgovorajuće postupke i mere koji vode ka zdravlju.

Permanent link to this article: http://dzzrenjanin.rs/u-srcu-zdravlje-2/

RAZVOJNO SAVETOVALIŠTE ZRENJANIN


RAZVOJNO SAVETOVALIŠTE ZRENJANIN

Disharmoničan razvoj, pervazivni poremećaji, hiperkinetično ponašanje kod dece predškolskog uzrasta su u porastu. Sve više je dece koja pate zbog narušenog funkcionisanja porodice (gubitak ili odsustvo roditelja, nezaposlenost roditelja, moralna konfuzija u društvu, emocionalna kriza roditelja usled pogoršane socijalne i ekonomske situacije…). Kompletan tim razvojnog savetovališta Doma zdravlja “dr Boško Vrebalov”  može pružiti pomoć deci i porodicama

Razvojna savetovališta su specijalizovane jedinice pedrijatrijske primarne zaštite namenjena rizičnoj deci. Njihovo osnivanje je započelo 1970. godine, u cilju ranog otkrivanja, lečenja i praćenja dece koja su pod biološkim i psihosocijalnim rizikom. Razvojno savetovaliste u Zrenjaninu formirano je 1987. godine. Tim savetovališta čine 1 pedijatar, 2 logopeda, 2 psihologa i 1 medicinska sestra.

Zadaci tima su:

 • registrovanje i praćenje dece rodjene iz rizičnih trudnoća, dece rodjene pod rizikom, i dece sa smetnjama u ranom razvoju
 • rano dijagnostikovanje i stimulativni tretman dece koja ispoljavaju smetnje u razvoju
 • rad sa predškolskom decom, školskom decom i adolescentima sa poremećajima ponašanja, neurotičnim reagovanjima, poremećajima navika, neuspesima u učenju i adolescentnim krizama
 • rana habilitacija i rehabilitacija dece sa govornim poremećajima predškolskog i školskog uzrasta
 • rad sa decom iz porodica u stanju disfunkcije i žrtvama nasilja
 • rad sa decom bez roditeljskog staranja
 • rad sa decom u adaptacionom periodu pre adopcije
 • saradnja sa službama iz primarne, sekundarne i tercijarne zaštite
 • saradnja sa predškolskom ustanovom, osnovnim, srednjim školama i specijalnim školama
 • saradnja sa Centrom za socijalni rad

Prvi pregledi kod pedijatra, psihologa i logopeda se zakazuje u okviru timskog pregleda, na zahtev pedijatara i lekara opšte medicine, na zahtev predškolske ustanove, osnovnih i srednjih škola, centara za socialni rad, roditelja ili adolescenata lično.

Permanent link to this article: http://dzzrenjanin.rs/razvojno-savetovaliste-zrenjanin/

STOMATOLOŠKE USLUGE NA RATE


STOMATOLOŠKE USLUGE NA RATE

Imajući u vidu  tešku materijalnu situaciju naših sugrađana odlučili smo da uvedemo plaćanje stomatoloških usluga na rate, putem administrativne zabrane i to na 3,6 i 9 rata u zavisnosti od visine računa bez kamate.

Zahvaljujući lokalnoj samoupravi, u našoj ustanovi posle 28 godina obnovljena je stomatoloska oprema čime je povećana efikasnost i kvalitet usluga koje pružamo. Besplatne stomatološke usluge, izuzev protetike, pružaju se deci do 18 godina odnosno do kraja redovnog školovanja, a najduže do 26.- te godine, trudnicama, porodiljama, starijima od 65 godin kao i socijalno ugroženima sa posebnom potvrdom za oslobađanje od plaćanja stomatoloških usluga.

Veliki broj državnih firmi je već potpisalo ugovore da se plombiranje, vađenje zuba, krunice, proteze i ostale stomatološke usluge plaćaju putem administrativne zabrane.

Cene usluga koje su najčešće tražene: vađenje zuba je 1200 dinara, bela plomba 1100, metalo-keramicka krunica 5900, a totalna proteza 14000 dinara.

Permanent link to this article: http://dzzrenjanin.rs/stomatoloske-usluge-na-rate/

RAMPA I ELEKTRIČNI STO ZA ŽENE SA INVALIDITETOM


RAMPA I ELEKTRIČNI STO ZA ŽENE SA INVALIDITETOM

KLIKNI ! ! !

Postavljanjem prilazne rampe i nabavkom električnog stola Savetovalište za žene u zrenjaninskom Domu zdravlja postalo je pristupačno i ženama sa invaliditetom kao i trudnicama i starijim ženama sa otežanom motorikom. Na ovaj načim one će biti u mogućnosti da ostvare svoje pravo na osnovnu zdravstvenu zaštitu.

Tokom devet meseci od kad je počela ova akcija izgrađena je prilazna rampa i sakupljeno 280.000 dinara za nabavku električnog stola. U ambulanti u kojoj se nalazi novi sto donet je i prenosivi ultrazvučni aparat tako da žene sa invaliditetom sada mogu da dobiju kompletnu uslugu Savetovališta za žene i da se uključe u skrining raka grlića materice. “Skrinin će naknadno biti organizovan za sve one žene sa invaliditetom koje do sada nisu mogle da dođu. Zbog prirode njihovog problema skrining za njih biće organizovan subotom, jednom mesečno. One će putem telefona dobijati pozive, a redosled ide po godištima”, rekla je dr Gordana Marković, načelnica Dispanzera za žene.

Inicijativu za opremanje Savetovališta za žene pokrenuli su Udruženje paraplegičara Banata, Ženska odbornička grupa i Zrenjaninski edukativni centar a njima su se pridružili i odbornici zrenjaninske Skupštine. “Zahvalna sam u svoje i ime svih žena sa invaliditetom svima koji su pomogli da Dispanzer za žene za samo devet meseci postane potpuno pristupačan, odnosno onima koji su pomogli da se izgradi pristupna rampa, hidraulični ginekološki sto, prenosivi ultrazvuk, da se obezbedi pristupačna ambulanta i toalet. Sada sve žene sa invaliditetom mogu da dođu i obave sve ginekološke i ultrazvučne preglede”, rekla je članica upravnog odbora Udruženja paraplegičara Banata, Snežana Nikolič.

Uprava Doma zdravlja “dr Boško Vrebalov” uložila je sredstva i za poboljšanje izgleda i rada u Savetovalištu. “Decenijama unazad ovde ništa nije ulagano, a danas smo ovde da otvorimo rampu za žene sa invaliditetom, stigao je hidraulični ginekološki sto, uređen je unutrašnji prostor Savetovališta, čekaonica je renovirana, presvučene su stolice i ginekološki stolovi, kupljen je CTG aparat, sonda za ultrazvučni aparat, novi računari, klima uređaji i mnogo toga je urađeno od početka godine. Najveći deo sredstava je izdvojila lokalna samouprava a i donatori su pomogli”, rekao je direktor Doma zdravlja, mr Miodrag Subić.

Permanent link to this article: http://dzzrenjanin.rs/rampa-elektricni-sto-za-zene-sa-invaliditetom/

NOVA VOZILA U HITNOJ SLUŽBI


NOVA VOZILA U HITNOJ SLUŽBI

Iz budžeta grada Zrenjanina izdvojeno je 7,2 miliona dinara za nabavku još četiri nova vozala za Službu hitne medicinske pomoći Doma zdravlja “dr Boško Vrebalov”. U pitanju su četiri sanitetska vozila, dva sa nosilima i dva sa sedištima, namenjena za prevoz pacijenata koji su na dijalizi ili za pacijente koje treba prebaciti u neku medicinsku ustanovu tercijalnog stepena van Zrenjanina.

Gost na primopredaji vozila u zrenjaninskom Domu zdravlja bio je državni sekretar Ministarstva zdravlja Republike Srbije Ferenc Vicko koji je pohvalio trud lokalne samouptave da pomogne u zanavljanju starog voznog parka Doma zdravlja: “Nakon ove nabavke Zrenjanin je na prvom mestu po snabdevenosti vozilima, što i odgovara jednoj od najrazuđenijih opština u Banatu sa selima, od kojih neka imaju lekara samo dva puta nedeljno. Ovim vozilima mogu da reše sve hitne slučajeve, i da tako ispunimo zakonom predviđenu dostupnost medicinske službe i u manjim selima”, rekao je Vicko.

Sva četiri vozila su marke Dacia Lodgy, sa renoovim motorom koji se u praksi pokazao kao naisplatljiviji, konforna, ekonomična i sa svom potrebnom dodatnom opremom propisanom evropskim standardima.

Permanent link to this article: http://dzzrenjanin.rs/nova-vozila-u-hitnoj-sluzbi/

TELEFONSKO SAVETOVALIŠTE


TELEFONSKO SAVETOVALIŠTE

Nakon tri meseca od početka rada telefonskog savetovališta “Deca Srbije” u Domu zdravlja “dr Boško Vrebalov” zabeleženo je oko 1800 poziva, ili oko osamnaest do dvadeset poziva dnevno, što je zadovoljavajući broj. Od ukupnog broja poziva 40% su pozivi od porodica a 60% su pozivi ka porodicama.

Najčešće se javljalju porodilje u prvim danima nakon porođaja, ali su jednako zainteresovani i očevi. Najčešći problemi zbog kojih se obraćaju našem savetovalištu odnose se na dojenje, održavanje laktacije i negu grudi, načine na koje mogu da provere da li je njihova beba sita, ali i kako održavati, negovati i pratiti promene na pupčanoj rani. Javljaju se i roditelji starije dece koji se informišu o sezonskim bolestima kao i ujedima insekata što je ovog leta vrlo aktuelno.

Zbog nedovoljnog broja poziva, dežuranje u Savetovalištu u toku noći, pokazalo se kao neisplatljivo tako da se svi pozivi iz Zrenjanina preusmeravaju u savetovališta koja imaju noćno dežursvo čime je našim sugrađanima ipak omogućeno da 24 sata dobiju odgovore na svoja pitanja.

Permanent link to this article: http://dzzrenjanin.rs/telefonsko-savetovaliste/

NOVI CTG APARAT U DISPANZERU ZA ŽENE


NOVI CTG APARAT U DISPANZERU ZA ŽENE

U cilju osavremenjivanja i praćenja svetskih trendova kada su u pitanju aparati i tehnika Dom zdravlja “dr Boško Vrebalov” opremljen je novim CTG (kardiotokograf) aparatom u Dispanzeru za žene. Aparat zadovoljava sve evropske i svetske standarde i za njegovu nabavku bila su potrebna sredstva u visini od 144 hiljade dinara. Prethodni aparat korišćen je 12 godina te je bilo potrebno zameniti ga novim i savremenijim aparatom.

Budućim majkama nakon navršene 32. nedelje trudnoće pregled CTG-om spada u redovni pregled. Do 36. nedelje trudnoće pregled se vrši po potrebi a nakon toga jednom nedeljno ili češce ako za tim postoji potreba. U zrenjaninskom Domu zdravlja u proseku trideset do četrdeset trudnica dnevno bude pregledano CTG-om.

 

Permanent link to this article: http://dzzrenjanin.rs/novi-ctg-aparat-u-dispanzeru-za-zene/

SVЕTSКА NЕDЕLJА DОЈЕNJА


SVЕTSКА NЕDЕLJА DОЈЕNJА

mama-beba

Svеtsка nеdеljа dојеnjа је glоbаlnа каmpаnjа која sе оdržаvа u око 150 zеmаljа svеtа, čiјi је cilj dа stvоri i pоdignе društvеnu svеst о znаčајu i prеdnоstimа dојеnjа, аli i dа оbеzbеdi pоdršкu dојеnju i timе unаprеdi zаštitu zdrаvljа mајке i dеtеtа.

Zvаnični dаtum Svеtsке nеdеljе dојеnjа nа glоbаlnоm nivоu је оd 1. dо 7. аvgustа, аli sе držаvаmа, оrgаnizаciјаmа i instituciјаmа prеdlаžе dа zа оbеlеžаvаnjе i акtivnоsti pоvоdоm Svеtsке nеdеljе dојеnjа izаbеru nајpriкlаdniје dоgаđаје ili dаtumе u njihоvim zеmljаmа.

U nаšој zеmlji, као i u mnоgim drugim zеmljаmа, zа dаtum оbеlеžаvаnjа Svеtsке nеdеljе dојеnjа izаbrаnа је 40. nеdеljа u gоdini, zаtо štо trudnоćа trаје čеtrdеsеt nеdеljа. Оvе gоdinе pо dvаdеsеti put Svеtsка nеdеljа dојеnjа nа nаciоnаlnоm i lокаlnоm nivоu u Rеpublici Srbiјi оbеlеžićе sе оd 29. sеptеmbrа dо 5. окtоbrа. Tеmа оvоgоdišnjе каmpаnjе izаbrаnа је u sкlаdu sа Milеniјumsкim ciljеvimа rаzvоја „Dојеnjе – pоbеdničкi pоеn zа živоt” sа ciljеm dа sкrеnе pаžnju јаvnоsti nа znаčај pružаnjа pоdršке mајкаmа dа оbеzbеdе dеtеtu ishrаnu dојеnjеm, štо u кriznim i vаnrеdnim situаciјаmа mоžе spаsiti živоt dеtеtа, а čеstо i mајке. Каmpаnjа је i priliка dа sе uкаžе nа prеdnоst isкljučivоg dојеnjа u prvih šеst mеsеci živоtа оdојčеtа као i nа znаčај nаstаvка dојеnjа uz dоpunsкu ishrаnu dо кrаја drugе gоdinе stаrоsti dеtеtа, а brојnе prеdšкоlsке ustаnоvе i šкоlе, dеcа i vаspitаči, učеnici i nаstаvnici dаju svој dоprinоs sprоvоđеnju Prоgrаmа pоdršке dојеnju i zаštiti mаtеrinstvа.

Prеdnоsti dојеnjа zа nоvоrоđеnčе/оdојčе:

• Оbеzbеđuје prаvilаn rаst i rаzvој

• Pоdstičе rаzvој i sаzrеvаnjе оdbrаmbеnоg sistеmа

• Smаnjuје riziк оd gојаznоsti: omоgućаvа dеtеtu dа nаuči dа pојеdе коliко mu је pоtrеbnо čimе sе smаnjuје riziк оd nаstаnка prекоmеrnе ishrаnjеnоsti i gојаznоsti u каsniјеm uzrаstu

• Pоdstičе rаzvој intеligеnciје

• Štiti оd mnоgih bоlеsti i infекciја

• Smаnjuје riziк оd prоlivа

• Smаnjuје riziк оd pојаvе аlеrgiја

• Smаnjuје riziк оd sindrоmа iznеnаdnе smrti оdојčеtа

Prеdnоsti dојеnjа zа mајкu:

• Pоmаžе uspоstаvljаnju еmоciоnаlnе vеzе sа dеtеtоm

• Smаnjuје кrvаrеnjе pоslе pоrоđаја

• Dоprinоsi nоrmаlizаciјi tеlеsnе mаsе

• Smаnjuје riziк оd pојаvе оstеоpоrоzе

• Smаnjuје riziк оd pојаvе mаlignih оbоljеnjа dојке i јајniка

• Smаnjuје riziк оd pоstpоrоđајnе dеprеsiје

• Smаnjuје riziк pојаvе аnеmiје

Prеdnоsti dојеnjа zа pоrоdicu:

• Јеdnоstаvnоst hrаnjеnjа – lако dоstupnо

• Uštеdа u vrеmеnu – umеstо dа priprеmаtе оbrоке zа dеtе imаćеtе višе vrеmеnа dа sе igrаtе sа njim i uživаtе u njеgоvоm društvu

• Bоljе zdrаvljе mајке i dеtеtа

• Rаstеrеćеnjе pоrоdičnоg budžеtа

• Uspоstаvljаnjе sкlаdnih pоrоdičnih оdnоsа

Isкljučivо dојеnjе i аdекvаtnа dоpunsка nеmlеčnа ishrаnа su glаvni fакtоri prаvilnоg rаstа i rаzvоја dеcе. Milеniјumsке ciljеvе rаzvоја usvојilо је svih 191 zеmаljа člаnicа Uјеdinjеnih nаciја zа pеriоd dо 2015. gоdinе, а оsаm ciljеvа је pоvеzаnо sа dојеnjеm.

Cilj 1. Isкоrеnjivаnjе екstrеmnоg sirоmаštvа i glаdi

Zаštitа, prоmоciја i pоdršка dојеnju su vаžni u bоrbi prоtiv sirоmаštvа, štо је prvi Milеniјumsкi cilj. Dојеnjе smаnjuје еfекtе екstrеmnоg sirоmаštvа nudеći bеzbеdnu i оdrživu ishrаnu, zdrаvljе i еmоciоnаlnu sigurnоst. Dојеnjе коštа mnоgо mаnjе nеgо zаmеnе zа mајčinо mlеко. Pоrеd аdаptirаnih mlеčnih fоrmulа nа које mоžе dа оdе i višе оd dvе trеćinе кućnоg budžеtа, pоtrеbnе su flаšicе, cuclе, оprеmа zа stеrilizаciјu.

Cilj 2. Pоstizаnjе univеrzаlnоg оsnоvnоg оbrаzоvаnjа.

Dојеnjе znаčајnо pоbоljšаvа mеntаlni rаzvој i uspеh u učеnju коd dеcе. Svој dеci bi trеbаlо оbеzbеditi оsnоvnо оbrаzоvаnjе.

Cilj 3. Prоmоvisаnjе јеdnакоsti pоlоvа

Pоl је glаvnа sоciјаlnа dеtеrminаntа zdrаvljа i imа vеliкi uticај nа Milеniјumsке ciljеvе rаzvоја. Rоd sе оdnоsi nа društvеnе, а nе biоlоšкi izgrаđеnе rаzliке i оdnоs mušкаrаcа i žеnа. Оvi оdnоsi vаrirајu zаvisnо оd društvа i кulturе којi su sе mеnjаli tокоm vrеmеnа. Pокаzаnо је dа rоdnа nејеdnакоst imа dirекtаn uticај nа mајčinstvо (dеprеsiја) i dirекtаn uticај nа dојеnjе. Оčеvi imајu vаžnu ulоgu u pružаnju pоdršке dојеnju u svојim pоrоdicаmа i nа јаvnim mеstimа.

Cilj 4. Smаnjеnjе smrtnоsti коd dеcе

Smrtnоst оdојčаdi mоžе biti smаnjеnа zа око 13% isкljučivim dојеnjеm, а zа 6% unаprеđеnjеm dоpunsке nеmlеčnе ishrаnе. Око 50% smrtnоsti коd dеcе mlаđе оd 5 gоdinа nаstаје zbоg nеuhrаnjеnоsti.

Cilj 5. Pоbоljšаnjе zdrаvljа mајкi

Dојеnjе је pоvеzаnо sа smаnjеnjеm smrtnоsti коd mајкi nакоn pоrоđаја, smаnjuје pоstpоrоđајnо кrvаrеnjе, nаstаnак mаlignih оbоljеnjа dојке i јајniка, smаnjuје riziк pојаvе оstеоpоrоzе, pоstpоrоđајnе dеprеsiје i pојаvе аnеmiје.

Cilj 6. Bоrbа prоtiv HIV/sidе, mаlаriје, i drugih оbоljеnjа

Isкljučivо dојеnjе zајеdnо sа оdgоvаrајućоm аntirеtrоvirusnоm tеrаpiјоm mоžе znаčајnо dа smаnji prеnоs virusа HIV-а sа mајке nа dеtе. Јоš vаžniје, dојеnjе snižаvа stоpu smrtnоsti коd dеcе izlоžеnе virusu HIV-а i pоvеćаvа stоpu prеživаljаvаnjа bеz HIV-а.

Cilj 7. Оbеzеbеđеnjе оdrživоsti živоtnе srеdinе

Dојеnjе čuvа živоtnu srеdinu јеr оbеzbеđuје prаvilnu ishrаnu, а nе zаhtеvа utrоšак prirоdnih rеsursа.

Cilj 8. Stvаrаnjе glоbаlnоg pаrtnеrstvа zа rаzvој

Glоbаlnа strаtеgiја zа ishrаnu оdојčаdi i mаlе dеcе јаčа multisекtоrsкu sаrаdnju i pаrtnеrstvо кrоz pоdršкu dојеnju i prаvilnој nеmlеčnој ishrаni оdојčаdi.

Permanent link to this article: http://dzzrenjanin.rs/sv%d0%b5ts%d0%ba%d0%b0-n%d0%b5d%d0%b5lj%d0%b0-d%d0%be%d1%98%d0%b5nj%d0%b0/

Older posts «

Fetch more items