STIGLE VAKCINE PROTIV GRIPA


STIGLE VAKCINE PROTIV GRIPA

Vakcine protiv sezonskog gripa stigle su u Dom zdravlja “dr Boško Vrebalov” u Zrenjaninu i odmah su raspodeljene po gradskim i seoskim ambulantana, a određena doza raspodeljena je i u Dečiji dispanzer. Ukupan broj prispelih doza je 3500.

vakcine-1Vaxigrip vakcina rađena je po preporuci Svetske zdravstvene organizacije i odgovara izolovanim sojevima virusa severne hemisvere naše Zemlje za 2016/2017 godinu. Mogu je primiti i deca starija od 6 meseci.

Preporučuje se osobama a hroničnim poremećajem plućnog i kardiovaskularnog sistema, metaboličkim poremećajima (posebno osobama obolelim od šećerne bolesti), poremećajima rada bubrega, osobama sa oslabljenim imunitetom… Preporuka ministarstva je da vakcinu prime i osobe smeštene u gerontološkim centrima, kao i osobe zaposlene i smeštene u ustanovama zdravstvene zaštite, svi stariji od 65 godina i oni koji su zaposleni u javnim službama koje su u riziku. Trudnice i gojazne osobe takođe spadaju u grupu kojima je preporučeno da prime ovu vakcinu. Imunizaciju treba odložiti u slučaju bolesti sa povišenom telesnom temperaturom ili akutne infekcije. Vreme potrebno za sticanje imuniteta je dve do tri nedelje nakon primanja vakcine, a organizam je zastićen od 6 do 12 meseci.

Svi koji spadaju u rizične grupe ili žele da se vakcinišu mogu se javiti svom izabranom lekaru u matičnoj ambulanti koji će ih uputiti u dalju proceduru.

Permanent link to this article: http://dzzrenjanin.rs/stigle-vakcine-protiv-gripa/

PRVI KORACI KA NOVOM SISTEMU ZAKAZIVANJA


PRVI KORACI KA NOVOM SISTEMU ZAKAZIVANJA

Protekle nedelje održan je zajednički sastanak rukovodstva Opšte bolnice „Djordje Joanović“ i Doma zdravlja „dr Boško Vrebalov“ iz Zrenjanina na čelu sa direktorima dr Jovanom Sekulićem i mr Miodragom Subićem. Sastanku je prisustvovao i član Gradskog veća, dr Mile Kovačević.

Neposredni povod za sastanak bio je uključivanje zrdavstvenih službi našeg regiona u novi elektronski model komunukacije i zakazivanja pregleda pacijenata (IZIS) na svim nivoima zdravstvene zaštite, od primarnih zdravstvenih ustanova (domovi zdravlja) do sekundarnih (opšte bolnice i specijalne bolnice) i tercijalnih  ustanova (klinike i instituti), koji je naložilo Ministarstvo za zdravlje Republike Srbije.

Kao i svaka novina i ova je vezana za niz poteškoća, nejasnoća i nedovoljne opremljenosti svih ustanova a kao posledica toga nastaju nesporazumi, moguće su nepredviđene greške ili nedovoljno brza i odgovarajuće korekcija koja izaziva nezadovoljstvo osiguranika ali i zdravstvenih radnika.

Na sastanku su razmotreni svi aspekti problema, istaknute najvažnije mere koji se moraju preduzeti da bi se nastali problemi što  brže i efikasnije rešili i definisali postupci koji su obaveza primarnih i sekundarnijh ustanova kako bi se smanjo broj neželjenih komplikacija u postupanju.

Obaveza je svih zdravstvenih radnika da se potrude da  savladaju  primenu novog sistema komunikacije i zakazivanja (što se u najvećem obimu i postiže kroz svakodnevnu edukaciju) ali je zajednička molba svim korisnicima zdravstvenih usluga i zaštite da u ovom periodu imaju razumevanja za moguće tehničke greške i probleme koji se ne mogu uvek predvideti i izbeći.

Biće učinjeno sve što je u nadležnosti naših zdravstvenih službi, od izabranog lekara do  specijalističkih službi, da niko od pacijenata ne trpi zbog ovih tehničkih problema, hitni i komplikovani pacijenti neće biti ugroženi jer će biti lečeni kao i do sada, na  najadekvatniji dostupan način.

Očekuje se da tehniki poblemi oko zakazivanja u najvećoj meri budu rešeni tokom narednih nekoliko meseci i da će nakon toga elektronsko zakazivanja funkcionisati dobro na veliku korist korisnicima zdravstvenih usluga.

Rukovodstvo Doma Zdravlja Zrenjanin i Opšte Bolnice Zrenjanin očekuje razumevanje  gradjana, korisnika zdravstvenih usluga mole za strpljenje i podršku uz obavezu da zdravstvene ustanove i dalje intenzivno zajedno rade na iznalaženju najboljih rešenja na obostrano zadovoljstvo.

Zajednički stav obe ustanove je da je ovo početak napora da se ujednače neki kriterijumi i okviri obaveza koje bi trebalo da rezultiraju izvesnim poboljšanjima u pružanju zdravstvenih usluga gradjanima našeg regiona koji su i do sad imali kvalitetnu zdrvstvenu zaštitu ali i „dobro može biti još bolje“ kako je istaknuto na sastanku.

Permanent link to this article: http://dzzrenjanin.rs/prvi-koraci-ka-novom-sistemu-zakazivanja/

DOJENJE – KLJUČ ODRŽIVOG RAZVOJA


DOJENJE – KLJUČ ODRŽIVOG RAZVOJA

Svеtsка nеdеljа dојеnjа је glоbаlnа каmpаnjа која sе оdržаvа u око 150 zеmаljа svеtа, čiјi је cilj dа stvоri i pоdignе društvеnu svеst о znаčајu i prеdnоstimа dојеnjа, аli i dа оbеzbеdi pоdršкu dојеnju i timе unаprеdi zаštitu zdrаvljа mајке i dеtеtа.

dojenje-1Zvаnični dаtum Svеtsке nеdеljе dојеnjа nа glоbаlnоm nivоu је оd 1. dо 7. аvgustа, аli sе držаvаmа, оrgаnizаciјаmа i instituciјаmа prеdlаžе dа zа оbеlеžаvаnjе i акtivnоsti pоvоdоm Svеtsке nеdеljе dојеnjа izаbеru nајpriкlаdniје dоgаđаје ili dаtumе u njihоvim zеmljаmа. U nаšој zеmlji zа dаtum оbеlеžаvаnjа Svеtsке nеdеljе dојеnjа izаbrаnа је 40. nеdеljа u gоdini, zаtо štо trudnоćа trаје čеtrdеsеt nеdеljа. Оvе gоdinе Svеtsка nеdеljа dојеnjа nа nаciоnаlnоm i lокаlnоm nivоu u Rеpublici Srbiјi оbеlеžićе sе оd 30. sеptеmbrа dо 7. окtоbrа.

Ove godine je Svetska nedelja dojenja obeležena pod  pod sloganom „Dojenje – ključ održivog razvoja” što je i slogan ovogodišnje Nacionalne nedelje dojenja.

Ciljevi Svetske nedelje dojenja 2016:dojenje-2

 1. Informisanje javnosti o činjenicama da postizanje Ciljeva održivog razvoja može biti olakšano ako se poboljšaju dojenje i ishrana dece i mladih.
 2. Čvrsto sidro – usidriti dojenje kao ključni deo održivog razvoja.
 3. Podsticaj raznovrsnosti delovanja na svim nivoima u vezi s dojenjem i ishranom dece i mladih.
 4. Angažovanje i sarađivanje u većem obimu u vezi s promocijom, zaštitom i podrškom dojenja.

Važno je da se skrene pažnja javnosti na značaj pružanja podrške majkama da obezbede detetu ishranu dojenjem, što u kriznim i vanrednim situacijama može spasiti život deteta, a često i majke. Kampanja je i prilika da se ukaže na prednost isključivog dojenja u prvih šest meseci života odojčeta kao i na značaj nastavka dojenja uz dopunsku ishranu do kraja druge godine starosti deteta.
Dojenje blagotvorno deluje na emocionalni, psihički i intelektualni razvoj deteta što su brojne studije i istraživanja širom sveta dokumentovale.

I majke koje doje imaju veliku zdravstvenu korist. Naučno je dokazano da bebe koje se doje, ređe oboljevaju u prvoj godini života od šećerne bolesti, anemije, malokrvnosti, pothranjenosti, gojaznosti, dva puta ređe obolevaju od raka pre petnaeste godine života. Majke koje doje imaju bolju mineralizaciju kostiju i za 50% manji rizik od pojave karcinoma dojke pre menopauze (ciklus razvoja dojke-mlečne žlezde kao organa fiziološki se završava tek tokom procesa dojenja).

Dojenje je preventivna intervencija sa najvećim potencijalom očuvanja života. To je najjednostavniji, najzdraviji i najekonomičniji način da se obezbedi zadovoljenje potreba novorođenčeta za pravilnom ishranom.

Uloga patronažne sestre Doma zdravlja “dr Boško Vrebalov” u promociji dojenja usmerena je na pružanje zdravstvene zaštite trudnicama i babinjarama u vidu mera individualnog i grupnog savetovanja. Kada su trudnice u pitanju savetovanje je usmereno na pravilan i zdrav način ishrane, edukaciju i motivaciju za isključivo dojenje deteta do šestog meseca života i nastavak dojenja uz dopunsku ishranu do kraja druge godine, kao i uključivanje trudnica u školu za Psihofizičku pripremu trudnica za porođaj. U školi tudnice se upoznaju sa tehnikama dojenja i dobiju savete za prevazilaženje problema  vezanih za dojenje. Rad na promociji dojenja se dalje nastavlja sa babinjarama po izlasku iz porodilišta kada se naučeno primenjuje u praksi uz pomoć patronažne sestre.

Patronažna sestra ima značajan uticaj na izgradnju stava o dojenju i rešavanju problema  koji se javljaju u toku dojenja a u znatnoj meri utiču na dužinu trajanja dojenja.

Permanent link to this article: http://dzzrenjanin.rs/dojenje-kljuc-odrzivog-razvoja/

PROTIV PREDRASUDA O STARENJU


PROTIV PREDRASUDA O STARENJU

Međunarodni dan starijih osoba obeležava se 1. oktobra. Savremeno društvo karakteriše postojanje određenih klišea za pojedina životna doba, a za starost posebno. Budući da je za moderna društva upravo karakteristično povećanje broja starijih stanovnika i intenziviranje starenja stanovništva, paradoksalno je da su upravo u tim društvima predrasude i stereotipi o starijima rasprostranjeniji nego ikada pre. Ovi stavovi su primeri predrasuda u vezi sa starijim osobama – stereotipa koji se odnose na diskriminaciju pojedinca ili grupe ljudi zbog njihovih godina. Ovakvi stavovi prikazuju starije ljude kao slabe, one „čije je vreme prošlo”, nesposobne za rad, fizički i mentalno spore, sa nekim poremećajem ili nesposobnošću ili kao bespomoćne. Predrasude usmerene ka starijim osobama služe kao socijalni zid između generacija.

Međunarodni dan starijih osoba je poseban dan za starije osobe širom sveta. Slogan ovogodišnje kampanje „Zauzmi stav prema predrasudama vezanim za starenje i starije osobe” izabran je sa ciljem da se skrene pažnja javnosti na postojanje predrasuda vezanim za starenje i starije osobe i promoviše pozitivna slika starenja kroz primere dobre prakse.

Najčešći stereotipi se odnose na:

Stereotip 1. Stari ljudi su oni „čije vreme je prošlo”

Stereotip 2. Stariji ljudi su bespomoćni

Stereotip 3. Stari ljudi će postati senilni

Stereotip 4. Starije žene su manje vredne od mlađih žena

Stereotip 5. Stariji ljudi ne zaslužuju zdravstvenu negu

Starenje stanovništva predstavlja jednu od najvećih društvenih transformacija. Ubrzo će svet imati više starih ljudi nego dece i veoma starih osoba će biti više nego ikada ranije.

Republika Srbija sa prosečnom starošću stanovnika od 41,6 godina (2011) jedna je od najstarijih zemalja u svetu. Procenat osoba preko 65 godina će iznositi najmanje 22% do 2030. godine, što je skoro jedan na četiri stanovnika.  Stanovništvo Srbije je sve starije. Osnovna odlika starosno-polne strukture stanovništva Republike Srbije danas je brojčana dominacija muškaraca kod mladog stanovništva, odnosno dominantnost žena kod sredovečnog i starog stanovništva. „Najstariji” je region Južne i Istočne Srbije, gde je čak 25% stanovništva starije od 60 godina

Novi izazovi koji prate demografske promene

 • Očekuje se u budućnosti povećana zastupljenost starih, hronično obolelih i funkcionalno zavisnih osoba. Naime, stare osobe najčešće obolevaju od hroničnih nezaraznih bolesti, kao što su bolesti srca i krvnih sudova, rak i šećerna bolest. Osim toga, stare osobe često imaju više zdravstvenih problema istovremeno.
 • Takođe, broj osoba koji živi sa invaliditetom je u porastu zbog starenja stanovništva. Naime, skoro 65% svih osoba sa poremećajima vida su uzrasta 50 i više godina. Ova starosna grupa čini oko 20% svetske populacije.
 • Na globalnom nivou, mnoge stare osobe su pod rizikom od različitih oblika lošeg i nehumanog odnosa prema njima. Skoro 4–6% populacije starih u razvijenim zemljama iskusilo je neki oblik maltretiranja kod kuće. Nasilno ponašanje u institucijama uključuje primenu fizičke sile, lišavanje dostojanstva starih (na primer ostavljajući ih u neurednoj odeći) i namerno neobezbeđivanje neophodne nege (razvoj dekubitusa, na primer). Loše postupanje sa starim osobama može dovesti do ozbiljnih fizičkih povreda i dugoročnih psiholoških posledica.
 • Rizik od demencije naglo raste sa povećanjem godina starosti. Procenjuje se da 25–30% osoba uzrasta 85 ili više godina ima određeni stepen smanjenja kognitivnih funkcija.
 • Mnogi veoma stari ljudi gube sposobnost da samostalno žive zbog ograničene pokretljivosti, psihološke ili moralne slabosti ili drugih fizičkih problema. Mnogima je potreban neki oblik dugoročne nege, što uključuje negu u staračkom domu, gerontodomaćice, pomoć u kući, brigu lokalne zajednice i duži boravak u bolnici.
 • U kriznim situacijama stari su posebno osetljivi. Naime, oni često ne mogu da pobegnu ili da putuju na dugim relacijama i mogu biti ostavljeni i prepušteni sami sebi.

Redovan program rada Polivalentne patronažne službe Doma zdravlja “dr Boško Vrebalov” Zrenjanin podrazumeva kućne posete starijim licima jednom godišnje. Prilikom posete osobama starijim od 65 godina patronažna sestra procenjuje zdravstveno stanje, psihosocijalno funkcionisanje, uslove života i faktore rizika za zdravlje, uključujući i rizik njihovog zanemarivanja i zlostavljanja. Patronažna sestra u radu sa starijim licima od 65 godina ukazuje na zdrav i pravilan način života, što je veoma značajno za osobe u tom periodu života.

U toku 2016. godine posetili smo 4678 lica starijih od 65 godina. Rad patronožne sestre podrazumeva rad u lokalnoj zajednici – mesnim zajednicama i klubovima za odrasla i stara lica. Individualni razgovori i merenje krvnog pritiska na različitim lokacijama olakšava dostupnost podataka i veći broj poseta ovoj populaciji.

U okviru obeležavanja Međunarodnog dana starijih osoba u Gerontološkom klubu, 4. oktobra, patronažna sestra će meriti krvni pritisak i određivati vrednosti šećera u krvi, a biće i održano predavanje za članove kluba na temu “ Povišen krvni pritisak i posledice“ Za članove kluba istog dana organizovan je i čas fizičke aktivnost u starijem dobu. Vežbe su prilagođene godinama, polu i  funkcionalnoj sposobnosti.

Permanent link to this article: http://dzzrenjanin.rs/protiv-predrasuda-o-starenju/

VOLITE SVOJE SRCE


This slideshow requires JavaScript.

VOLITE SVOJE SRCE

Svеtsкi dаn srcа 2016. gоdinе usmеrеn је nа širеnjе pоruка које sе оdnоsе nа tо štа ljudi mоgu dа urаdе dа pоbоljšајu zdrаvljе svоg srcа. Prаvilnа ishrаnа, rеdоvnа fizičка акtivnоst, prеstаnак pušеnjа, коntrоlа tеlеsnе tеžinе i кrvnоg prtisка mоgu znаčајnо dа smаnjе riziк zа nаstаnак bоlеsti srcа i кrvnih sudоvа u svim pоpulаciоnim grupаmа.

Bоlеsti srcа i кrvih sudоvа su svеtsкi ubicа brој јеdаn. Svаке gоdinе, оnе su оdgоvоrnе zа 17,3 miliоnа prеrаnih smrti, а 2030. gоdinе brој umrlih pоrаšćе nа 23 miliоnа. Аli mnоgе каrdiоvаsкulаrnе bоlеsti sе mоgu sprеčiti еliminаciјоm fакtоrа riziка као štо su upоtrеbа duvаnа, nеprаvilnа ishrаnа i nеdоstаtак fizičке акtivnоsti.

Оd bоlеsti srcа i кrvnih sudоvа tокоm 2014. gоdinе u Srbiјi је umrlо 53.993 оsоbа. Sа učеšćеm оd 53,3% u svim uzrоcimа smrti, bоlеsti srcа i кrvnih sudоvа su vоdеći uzrок umirаnjа u Srbiјi. Ishеmiјsке bоlеsti srcа i cеrеbrоvаsкulаrnе bоlеsti su vоdеći uzrоci smrtnоsti u оvој grupi оbоljеnjа. Као nајtеži оbliк ishеmiјsкih bоlеsti srcа, акutni коrоnаrni sindrоm vоdеći је јаvnоzdrаvstvеni prоblеm u rаzviјеnim zеmljаmа svеtа, а pоslеdnjih nекоliко dеcеniја i u zеmljаmа u rаzvојu. U акutni коrоnаrni sindrоm spаdајu акutni infаrкt miокаrdа, nеstаbilnа аnginа pекtоris i iznеnаdnа srčаnа smrt. Акutni коrоnаrni sindrоm činiо је 54% svih smrtnih ishоdа оd ishеmiјsкih bоlеsti srcа tокоm 2014. gоdini u Srbiјi. Infаrкt miокаrdа diјаgnоstiкоvаn је коd 98,7%, а nеstаbilnа аnginа pекtоris коd 1,3% оbоlеlih. Prеmа pоdаcimа pоpulаciоnоg rеgistrа zа акutni коrоnаrni sindrоm, u Srbiјi је u 2014. gоdini оvа diјаgnоzа еvidеntirаnа коd 20.774 slučајеvа. Incidеnciја акutnоg коrоnаrnоg sindrоmа iznоsilа је 291.3/100.000 stаnоvniка. U Srbiјi је 2014. gоdinе оd акutnоg коrоnаrnоg sindrоmа umrlо 5.383 оsоbа. Stоpа smrtnоsti iznоsilа је 75,5/100.000 stаnоvniка.

Nајznаčајniјi fакtоri riziка zа pојаvu bоlеsti srcа i кrvnih sudоvа su:

Pušеnjе – izаzivа јеdnu pеtinu svih каrdiоvаsкulаrnih bоlеsti. Pušаči imајu dvоstruко dо trоstruко viši riziк zа pојаvu srčаnоg i mоždаnоg udаrа, u pоrеđеnju sа nеpušаčimа. Riziк је vеći uкоliко је оsоbа pоčеlа dа puši prе 16. gоdinе živоtа. Riziк rаstе sа gоdinаmа i viši је коd žеnа nеgо коd mušкаrаcа. Pušеnjе, uz istоvrеmеnu upоtrеbu оrаlnih коntrаcеptivnа srеdstvа, pоvеćаvа riziк zа pојаvu infаrкtа zа 20 putа.

Nеprаvilnа ishrаnа – fакtоr је riziка sаmа pо sеbi, аli је pоvеzаnа i sа drugim fакtоrimа riziка којi su оdgоvоrni zа pојаvu bоlеsti srcа i кrvnih sudоvа, а u које spаdајu: gојаznоst, šеćеrnа bоlеst, pоvišеnе mаsnоćе u кrvi, pоvišеn кrvni pritisак. Smаtrа sе dа је nеdоvоljаn unоs vоćа i pоvrćа оdgоvоrаn zа nаstаnак 20% svih bоlеsti srcа i кrvnih sudоvа. Prекоmеrnа tеlеsnа tеžinа i gојаznоst u dеčiјеm uzrаstu pоvеćаvајu riziк zа nаstаnак srčаnоg i mоždаnоg udаrа prе 65. gоdinе živоtа zа 3 dо 5 putа.

Nеdоvоljnа fizičка акtivnоst – znаčајnо dоprinоsi stаrеnju кrvnih sudоvа. Оdgоvоrnа је zа pојаvu sкоrо svакоg čеtvrtоg slučаја srčаnоg udаrа. Prеdstаvljа i fакtоr riziка zа nаstаnак gојаznоsti, šеćеrnе bоlеsti i pоvеćаnоg кrvnоg pritisка. Svакоdnеvnа pоlučаsоvnа šеtnjа brzim hоdоm smаnjuје riziк оd srčаnоg udаrа zа 18%, а оd mоždаnоg udаrа zа 11%.

Srčаni i mоždаni udаr sе mоgu sprеčiti, јеr su prоuzrокоvаni prеvеntаbilnim fакtоrimа riziка. Gоtоvо 80% prеvrеmеnе smrtnоsti i višе оd 50% оbоlеvаnjа оd srčаnоg i mоždаnоg udаrа mоžе dа sе sprеči prаvilnоm ishrаnоm, rеdоvnоm fizičкоm акtivnоšću i prеstаnкоm pušеnjа.

Оvе gоdinе Svеtsкi dаn srcа аpеluје nа ljudе dа sе upоznајu sа svојim riziкоm zа nаstаnак bоlеsti srcа i кrvnih sudоvа. Каdа pојеdinаc sаznа svоје mеrе: izmеri tеlеsnu tеžinu, visinu кrvnоg pritisка, visinu šеćеrа i hоlеstеrоlа, višе ćе sе brinuti о zdrаvlju svоg srcа

“Svеtsка fеdеrаciја zа srcе vоdi glоbаlnu bоrbu prоtiv srčаnih bоlеsti i mоždаnоg udаrа, sа fокusоm nа zеmljе u rаzvојu i nеrаzviјеnе zеmljе. Cilj Svеtsке zdrаvstvеnе оrgаnizаciје dа sе zа 25% smаnjе prеvrеmеni smrtni ishоdi оd bоlеsti srcа i кrvnih sudоvа dо 2025. gоdinе. Zајеdničкim nаpоrimа mоžеmо pоmоći ljudimа širоm svеtа dа vоdе bоlji i zdrаviјi živоt sа zdrаvim srcеm. Svi naši sugrađani mogu se javiti u Centar za prevenciju, koji se nalazi u zgradi Sprecijalističke poliklinike i provere šećer u krvi, krvni pritisak i masnoće, kao osnovne zdravstvene parametre za moguće dalje lečenje. Naravno, uvek se mogu javiti i svom izabranom lekaru ako imaju neke tegobe i sumnjaju  na bolest kardiovaskularnog sistema”, rekla je dr Verica Budimir, načelnica Službe opšte medicine DZ “dr Boško Vrebalov” Zrenjanin

Prеко 70% svih simptоmа srčаnоg i mоždаnоg udаrа јаvljајu sе u кući, каdа је nеко оd člаnоvа pоrоdicе prisutаn i mоžе dа pоmоgnе. Zаtо је pоtrеbnо prеpоznаti znаке i simptоmе srčаnоg i mоždаnоg udаrа.

Znаci i simptоmi srčаnоg udаrа:

 1. Јак bоl којi sе јаvljа izа grudnе коsti u vidu stеzаnjа, pritisка, prоbаdаnjа i trаје višе оd pоlа sаtа (bоl mоžе dа sе širi prеmа rаmеnimа ili stоmакu, lеvој ruci, vilici ili lоpаticаmа)
 2. Оtеžаnо disаnjе prаćеnо кrаtкim dаhоm
 3. Mаlакsаlоst, muка, pоvrаćаnjе
 4. Uznеmirеnоst

Znаci i simptоmi mоždаnоg udаrа:

 1. Оduzеtоst јеdnе strаnе licа, ruке ili nоgе nа јеdnој strаni tеlа
 2. Коnfuziја (оsоbа nе znа gdе sе nаlаzi), оtеžаni ili nеrаzgоvеtni gоvоr
 3. Tеšкоćе sа vidоm (јеdnоstrаnо ili оbоstrаnо)
 4. Оtеžаnо кrеtаnjе, vrtоglаvicа, gubitак rаvnоtеžе i кооrdinаciје
 5. Јака glаvоbоljа, bеz prеthоdnоg uzrока
 6. Nеsvеsticа ili pоtpuni gubitак svеsti.

Dom Zdravlja “dr Boško Vrebalov” Zrenjanin, u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje Zrenjanin i Crvenim krstom organizovalo je Bazar zdravlja u MZ Veljko Vlahović sa ciljem da našim sugrađanima izmerimo osnovne zdravstvene parametre, ukažemo im na moguće faktore rizika oboljevanja od kardiovaskularnih bolesti i uz savet lekara usmerimo na zdravije životne navike i time smanjimo faktore rizika.

Permanent link to this article: http://dzzrenjanin.rs/volite-svoje-srce/

MALOLETNIČKE TRUDNOĆE


MALOLETNIČKE TRUDNOĆE

U Domu zdravlja “dr Boško Vrebalov”, Savetovalište za mlade radi punih trinaest godina i u tom periodu organizovane su mnogobrojne radionice, kako grupne tako i individualne kao i vršnjačke edukacije na teme reproduktivnog zdravlja, planiranja porodice, polno prenosivih bolesti, opojnih sredstava… Na žalost ono što u poslednjih nekoliko godina privlači paznju jeste trend porasta maloletničnih trudnoća.

”Devojčice dolaze kod nas na pedrijatrijski pregled i izkažu svoj problem ređe prvi put, već u nekom u narednih dolazaka kod nas, posebno kada mi posumnjamo na trudnoću jer su one u glavnom stidljive. Mi ih tada šaljemo ginekologu i psihologu. Novi zakon koji je usvojen pre neku godinu ni malo nam ne pomaže jer daje mogućnost starijim maloletnicama, onima koje su navršile šesnaestu godinu života, da same odlučuju o prekidu trudnoće bez znanja i prisustva roditelja. Takavi slučajevi onda zahtevaju pravi timski rad gde su uključeni pedijatar, ginekolog i psiholog”, kaže dr Ljiljana Koložvari, pedijatar i koordinator u Savetovalištu za mlade.

trudnica 2Neobaveštenost je najveći problem kod mladih. Oni se informišu od vršnjaka, preko interneta a tek na kraju, uglavnom kad se problem već javi, dolaze kod stručnog lica.” Maloletnice se u glavnom javljaju malo kasnije, kad izostanu možda čak i dve menstruacije tako da obično kasnije dijagnostikujemo trudnoću. Većina njih se opredeljuje za prekid trudnoće, po nekim našim iskustvima oko 90% ne planiranih trudnoća završava se prekidom. Na žalost tek kad se ovako nešto desi, maloletnice počinju da razmišljaju o prevenciji trudnoće i zaštitama pre svega od polno prenosivih bolesti i očuvanju reprodukrivnog zdravlja. Najčešće ostaju trudne iz neobaveštenosti, prvo ne znaju načine zaštite, drugo postoji verovanje da devojka ne može da zatrudni tokom prvog seksualnog odnosa, što naravno nije tačno. Maloletnice koje odluče da zadrže dete pod povećanom je kontrolom. Prvo treba utvrditi da je plod apsolutno zdrav, zatim moguće je da se javi hipertenzija (visok krvni pritisak) i malokrvnost, kao i niz drugih komlikacija te se zato vrši pojačan nadzor nad tim trudnicama. Ako se odluče na prekid trudnoće, on može biti potpuno bezbedan, u smislu da i kasnije mogu ostvariti trudnoću, ali mogu se desiti i komplikacije u smisli krvarenja, infekcija pa i trajne neplodnosti”, ističe dr Ivana Grozdanov, ginekolog i akušer Dispanzera za žene.

Danas mladi, oba pola, u seksualne odnose stupaju mnogo ranije a razlozi su verovatno u radoznalosti i socijalnoj sredini u kojoj odrastaju, ali svakako glavni uzroci su nehat i nemar za sopstveno zdravlje kao i kriza u društvu koja uopšte postoji.

Permanent link to this article: http://dzzrenjanin.rs/maloletnicke-trudnoce/

LETNJA ISHRANA I TROVANJE HRANOM


letnja ishrana 1

LETNJA ISHRANA I TROVANJE HRANOM

Tokom leta organizam nema potrebu za velikim energetskim unosom hrane, tako da ishrana treba da se bazira na laganim obrocima koji sadrže sveže voće i povrće, a potrebno je povećati i unos vode. Za letnji period karakteristične su visoke dnevne temperature, a s obzirom na to da se deo unete hrane u telu troši za stvaranje toplote, tokom letnjih meletnja ishrana 2seci energetski unos može biti i manji no inače.

Tokom leta ishana treba da bude redovna, što podrazumeva tri obroka i dve užine u toku dana.Ti obroci treba da budu lagani, sa puno svežeg povrća, u vidu salata, kuvanog ili grilovanog povrća u kombinaciji sa pilećim mesom i ribom. Od povrća je najbolje ono sezonsko: paradajz, krastavac, paprika, kupus, boranija, jer je bogato vitaminima, mineralima, koji štite organizam od spoljašnjih uticaja, pre svega od sunca, kao i dijetnim vlaknima koja pružaju osećaj sitosti zajedno sa proteinima iz mesa

U letnjim mesecima, voće i povrće su dragocene namirnice jer sadrže i veliki procenat vode i sve elektrolite koje gubimo znojenjem. Sam organizam leti, za vreme vrelih dana, traži hranu koja je lagana za varenje, sa više vlakana, a manjom količinom masnoća i belančevina. So, suhomesnati proizvodi, pržena i masna jela su svakako hrana koju leti treba izbegavati.

Leti je posebno korisno uživati u kajsijama, breskvama, dinjama, lubenicama, šargarepi, paradajzu, tj. u narandžastom, žutom i crvenom voću i povrću. Ono sadrži biljne pigmente koji poseduju antioksidativne osobine i podstiču pigmentaciju. Pomažu u prevenciji raka kože i sprečavaju prevremeno starenje koze.

Mlečni proizvodi sa manjim sadržajem masti osiguraće nam potreban unos kalcijuma i vrednih proteina. Posebno su korisni fermentisani mlečni proizvodi: jogurt, kiselo mleko, kefir – koji sadrže enzime, vlakna, vitamine i minerala, kao i probiotske bakterije korisne za održavanje crevne flore, naročito u letnjim mesecima.

Zimska jela kao sto crveno meso, zapržena i masna jela svakako treba izbegaletnja ishrana 3vati u letnjim mesecima. Proizvodi od soje se lako vare i dobar su izvor proteina i odlična zamena za životinjske proteine u letnim mesecima.

Leti je izuzetno vazno održavati adekvatan unos tečnosti, odnosno vode. Zbog visokih spoljnih temperatura, organizam se više znoji i dolazi do smanjenja vodeu ćelijama. Dolazi do osećaja žeđi. Moramo znati da kada smo osetili žeđ, već je došlo do delimične dehidratacije.
U toku leta trebalo bi izbegavati alkoholna, gazirana i zaslađena pića, kao i pića bogata kofeinom, jer mogu doprineti povećanu dehidratacije jer stimulišu izlučivanje vode iz organizma.
Svakako najbolji izbor za nadoknadjivanje tečnosti su izvorske i mineralne negazirane vode, nezaletnja ishrana 4slađeni čajevi, voćni sokovi bez dodatog šećera. Iako nam leti najviše prijaju hladni napici, trebalo bi da znamo da ćemo se bolje rashladiti ako pijemo tečnost sobne temperature.

U letnjim mesecima neophodan je poseban oprez prilikom uzimanja i spremanja hrane. Neodgovarajuće pripremljene, čuvane ili skladištene namirnice mogu da budu uzrok trovanja hranom, što može da izazove ozbiljne probleme u organizmu.

Rizik od trovanja hranom najčešće se javlja u letnjim mesecima. Lako kvarljive namirnice su mleveno meso, mlečne prerađevine, jaja, razni sosovi i prelivi na bazi majoneza, krem-sira i pavlake. Postoje dva glavna izazivača trovanja. Prvi su patogeni mikroorganizmi, uglavnom bakterije iz porodice salmonele, a pored njih, česta su trovanja bakterijom ešerihijom koli. Najređa, ali i najopasnija vrsta trovanja izazvana je bakterijom botulinus, koja se nalazi u konzerviranoj hrani i koja se može prepoznati po pojavi ispupčenja na konzervi.
Druga vrsta izazivača trovanja hranom su otrovne biohemijske materije koje u namirnice uglavnom dospevaju usled neodgovarajuće pripreme. Česta zabluda u vezi sa kvarenjem hrane je ta da se takve namirnice lako prepoznaju po mirisu, boji, izgledu. To je netačno, jer bakterije takve promene izazivaju tek posle dužeg delovanja, pa često i naizgled ispravna hrana može da bude zagađena, a samim tim i opasna po čoveka.

Leti se ne savetuje kupovina hrane na otvorenim tezgama, već isključivo u dobro snabdevenim marketima i prodavnicama, sa velikim prometom, gde roba ne stoji dugo i gde se lako kvarljive namirnice čuvaju u frižiderima, zamrzivačima ili rashladnim vitrinama. Sveže meso leti može da se čuva do 3 dana na letnja ishrana 5temeperaturi do 8*C, a njegovu svežinu možete proveriti pritiskanjem mesa, sveži komadi će brzo povratiti svoj stari oblik. Termičkom obradom, kuvanjem ili pečenjem, uspešno se eliminiše većina mikroorganizama. Hrana mora dovoljno dugo termički da se obrađuje, jer nedovoljno skuvana ili pečena, predstavlja pogodno tlo za razvoj štetnih mikroorganizama. Jelo se servira odmah po pripremanju, jer je na sobnoj temperaturi izloženo pojavi štetnih mikroorganizama. Skuvana hrana se čuva u frižideru, a u letnjim mesecima pravilo je da se skuvana hrana podgreva samo jednom.

Problemi kod trovanja hranom započinju kada patogeni mikroorganizmi dospeju u creva ili preko njih u organizam. Telo prirodno teži da ih izbaci napolje, zbog čega se javljaju hladan znoj, proliv i povraćanje, a ove pojave obično su praćene temperaturom i drhtavicom. Ako ste sigurni da ste pojeli pokvarenu hranu, uzmite odmah sredstvo za povraćanje, jer se pravovremenim izbacivanjem iz organizma znatno smanjuje negativno dejstvo štetnih agenasa. Pojedine bakterije su izuzetno opasne, zbog čega je pomoć lekara neophodna. Učestali proliv i povrćanje mogu dovesti do dehidratacije organizma, pa se mora piti dovoljno tečnosti, a uglavnom se preporučuju sokovi, čajevi i mlake supe.

Permanent link to this article: http://dzzrenjanin.rs/letnja-ishrana-trovanje-hranom/

ZAŠTITITE MLADE OD ZLOUPOTREBE DROGA


ZAŠTITITE MLADE OD ZLOUPOTREBE DROGA

U osnovnoj školi “ Đura Jakšić” održana je tribina na temu “Zaštitite mlade od zloupotrebe droga”. Učesnici tribine: Dragana Obradović i Slađana Pejović iz Doma zdravlja “dr Boško Vrebalov”, Đorđe Miolski iz Policijske uprave Zrenjanin, Svetlana Grbo iz Centar za socijalni rad i Jovana Radišić Milićev iz O.Š. “Đura Jakšić“. Na ovaj način obeležen je dolazeći Međunarodni dan protiv zloupotrebe i krijumčarenja droga, koji je ustanovila Generalna skupština UN 26.06.1987. godine. Takođe i da se podsetimo da je narkomanija sociopatološki  fenomen, koje se pojavljuje i egzistira kroz čitavu ljudsku istoriju, tako da je u cilju prevencije neophodan kontinuiran, zajednički rad svih segmenata društa, a u pravcu jačanja porodice i porodičnih odnosa.

U svetu više od 200 miliona ljudi najmanje jednom godišnje uzme neku drogu, od kojih je 25 miliona zavisnika, a svake godine 200.000 ljudi umre od posledica korišćenja droga. Ipak, uprkos izazovima koje droga donosi, uticaj može biti ublažen. Preuzimanjem uravnoteženog pristupa i preventivnim akcijama, društvo može da smanji negativan uticaj droga sprečavanjem zloupotrebe droga, lečenjem i negom. Ključnu ulogu u u prevenciji narkomanije imaju porodice, škole i zajednice u celini, kako bi se omogućilo bezbedno i zdravo detinjstvo adolescenata.

DSC05214Droge su hemijske supstance koje menjaju stanje svesti, opažanje, raspoloženje, mišljenje i ponašanje. Posledice upotrebe i zloupotrebe nastaju razornim delovanjem supstance na fizičko i mentalno zdravlje i intelektualno funkcionisanje. Zdravstveni rizici i posledice nastaju i zbog povećanog rizika širenja zaraznih, krvno prenosivih bolesti (HIV – infekcija, hepatitis) i polno prenosivih bolesti (sterilitet, karcinom).

Podrška roditelja od ključnog je značaja u borbi protiv upotrebe droga. Svi roditelji brinu za svoju decu i žele da ih sačuvaju od opasnosti. Međutim, roditelji nekada nemaju dovoljno samopouzdanja za razgovor na ovu temu. Neki roditelji smatraju da nemaju dovoljno informacija i propuštaju priliku za razgovor, čak onda kada su deca voljna da ih saslušaju.

Deset saveta kako da ohrabrite Vašu decu da sa Vama razgovaraju o drogama:

 1. Budite prisutni u njihovim životima – Odvojite vreme za Vašu decu. Zainteresujte se za njihove navike i trudite se da radite nešto zajedno sa njima svaki dan. Važno je da porodica provodi vreme zajedno. Kada izlaze, ne ustručavajte se da ih pitate gde idu ili sa kim će biti.
 2. Slušajte vašeg adolescenta – Ako pokažete da ste spremni i voljni da slušate Vašu decu, njima će biti takođe lakše da slušaju Vas. U toku razgovora nemojte da ih prekidate ili da reagujete tako da prekinete razgovor koji je u toku. Pitajte ih šta oni misle kada donosite odluke kao porodica, kako bi ste im pokazali da cenite njihovo mišljenje.
 3. Budite uzor – Kada je reč o drogama, ne možete da se ponašate po principu „ radi kako ti kažem, a ne kako ja radim“. Važno je da razgovarate sa njima o izazovima sa kojima ste se suočili kada ste, na primer, hteli da prestanete sa pušenjem cigareta, o problemima koje je imao neki član porodice, ili prijatelj koji je bio zavistan od alkohola ili droga.
 4. Budite iskreni – Prirodno je da nećete znati baš sve o drogama. Budite spremni da kažete „ne znam, ali raspitaću se“. Ako ste iskreni, vašim adolescentima će biti lakše da i oni budu iskreni sa Vama.
 5. Izaberite pravo vreme – Prilika se može ukazati dok gledate TV zajedno, ili dok pričate o nekomeDSC05211 iz njegovog društva, škole…
 6. Budite smireni – Ne preterujte u svojim reakcijama, ne ismevajete ih i ne držite predavanja.
 7. Izbegavajte konflikt – Pokušajte da razumete njihov stav, a da ih istovremeno ohrabrite da razumeju Vaš. Ukoliko se razvije sukob, prekinite razgovor i vratite mu se kada se oboje smirite.
 8. Stalno razgovarajte
 9. Postavite jasne granice – Uopšteno posmarano, mladi očekuju od Vas informacije i cene ih, a takođe cene i pravila koja upravo Vi možete postaviti. Ukoliko ih uključite u uspostavljanje takvih pravila, ohrabrićete ih da preuzmu više odgovornosti u poštovanju istih.
 10. Usmerite pažnju na pozitivne stvari – Obavezno nagradite decu za dobro ponašanje i naglasite stvari u kojima su dobri. Ohrabrite ih da se osećaju dobro i stavite im do znanja da ih poštujete i da bi trebalo da i sami sebe poštuju.

Permanent link to this article: http://dzzrenjanin.rs/zastitite-mlade-od-zloupotrebe-droga/

BEZLIČNA PAKOVANJA U BORBI PROTIV PUŠENJA


BEZLIČNA PAKOVANJA U BORBI PROTIV PUŠENJA

This slideshow requires JavaScript.

Svake godine 31. maja Svetska zdravstvena organizacija (SZO) i njeni partneri obeležavaju Svetski dan bez duvanskog dima, ističu zdravstvene rizike povezane sa upotrebom duvana i zalažu se za delotvorne politike kojima se smanjuje upotreba duvana.

Ove godine 31. maja na Svetski dan bez duvanskog dima Svetska zdravstvena organizacija i Sekretarijat Okvirne konvencije o kontroli duvana SZO pozivaju države da se pripremaju za uvođenje bezličnih (standardizovanih) pakovanja duvanskih proizvoda.

Bezlična pakovanja predstavljaju značajnu meru koja smanjuje potražnju za duvanskim proizvodima tako što se:

 • smanjuje privlačnost duvanskih proizvoda,
 • smanjuje mogućnost da pakovanja duvanskih proizvoda postanu sredstva za  reklamiranje duvanskih proizvoda,
 • ograničava lažno obeležavanje duvanskih proizvoda i
 • povećava efikasnost zdravstvenih upozorenja.

Bezlična pakovanja duvanskih proizvoda takođe ograničavaju ili zabranjuju koršćenje logoa, boja, brenda ili reklamnih poruka na pakovanjima duvanskih proizvoda, izuzev imena brenda i imena proizvoda koja se mogu prikazati samo u standardnim bojama i određenom vrstom slova.

Vodič za primenu članova 11 i 13 Okvirne konvencije o kontroli duvana SZO preporučuje da države – ugovorne strane Okvirne konvencije usvoje bezlična pakovanja.

Bezlična pakovanja se nadovezuju na druge mere kontrole duvana kojima se obezbeđuje sveobuhvatni multisektorski pristup. Političari, civilno društvo i javnost treba da preduzmu sve aktivnosti da bi njihove vlade usvojile bezlična pakovanja.

Interesovanje za uvođenje bezličnih pakovanja raste širom planete:

 • u decembru 2012. godine Australija postaje prva država koja je u celini primenila bezlična pakovanja,
 • godine 2015. Irska, Velika Britanija i Severna Irska i Francuska usvojile su zakone o implementaciji bezličnih pakovanja čija preimena pošinje  od maja 2016. godine,
 • veći broj zemalja su u odmaklom stadijumu usvajanja zakona o bezličnim pakovanjima.

Ciljevi kampanje Svetskog dana bez duvanskog dima u 2016. godini su:

 • istaći ulogu bezličnih pakovanja kao jednog elementa sveobuhvatnog multisektorskog pristupa u kontroli duvana,
 • olakšati usvajanje politike o bezličnim pakovanjima u državama-ugovornim stranama Okvirne konvencije i na globalnom nivou, obezbeđivanjem ubedljivih i jasnih podataka o njihovoj efikasnosti,
 • ohrabriti države-ugovorne strane da ojačaju mere koje se tiču pakovanja i obeležavanja duvanskih proizvoda, ali i koje ograničavaju reklamiranje, promociju i sponzorstva i time postepeno olakšavaju usvajanje bezličnih pakovanja i
 • podržati države-ugovorne strane i civilno društvo da se suprotstave uplitanju duvanske industrije u političke procese koji se tiču usvajanja zakona o bezličnim pakovanjima.

Kako bi obeležili Svetski dan bez duvanskog dima, Zavod za javno zravlje Zrenjanin u saradnji sa Domom zdravlja “dr Boško Vrebalov” organizovao je akciju u centru grada na kojoj je deljen promotivni materijal.

Permanent link to this article: http://dzzrenjanin.rs/bezlicna-pakovanja-u-borbi-protiv-pusenja/

ZAHVALNICA VOJSKE SRBIJE ZRENJANINSKOM DOMU ZDRAVLJA


ZAHVALNICA VOJSKE SRBIJE ZRENJANINSKOM DOMU ZDRAVLJA

Načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Ljubiša Diković uručio je u subotu u Domu Garde na Topčideru zahvalnice pripadnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i civilnim organizacijama povodom uspešno realizovane svečanosti obeležavanja Dana Vojske Srbije i Dana pobede koja je održana 9. maja u Zrenjaninu.

Skoro decenija je prošla od kad je vojska Srbije bila u Zrenjaninu, a celokupna svečanost, kada je u pitanji vojka i civilne organizacije ocenjena je sa najvišom ocenom.

“To smo sada uradili Zrenjaninu, po četvrti put, smelo i hrabro, znajući da posedujemo kvalitet, da možemo izaći ne samo pred javnost Srbije, već i pred svetsku javnost sa onim što treba da krasi svaku vojsku bilo koje države, a gde smo mi, siguran sam, među vodećima”, naglasio je general Diković dodajući da se čvrstina, strojeva izgrađenost, disciplina, posvećenost pozivu i državi mogla videti na manifestaciji održanoj na zrenjaninskom Trgu slobode.

U znak zahvalnosti za izuzetno uspešnu saradnju, general Diković je Gradu Zrenjaninu dodelio Plaketu Vojske Srbije, koju je uručio gradonačelniku Čedomiru Janjiću. Dom zdravlja “dr Boško Vrebalov” Zrenjanin, jedna je  od civilnih organizacija čije je angažovanje na vojnoj paradi ocenjeno najvišom ocenom te je direktoru zrenjaninskog Doma zdravlja, mr Miodragu Subiću takođe uručena Zahvalnica za izuzetnu saradnju i pruženu podršku u organizaciji centralne svečanosti proslave Dana Vojske Srbije i Dana pobede u garnizonu Zrenjanin “Tokom tri dana koliko su trajale probe i centralna svečanost, Služba hitne medicinske pomoći imala je 71 intervenciju ali bez ozbiljnijih slučajeva. Mislim da su moje kolege iz Hitne pomoći zaslužnije da danas budu ovde i prime zahvalnicu jer je ipak njihova profesionalnost i angazovanje bilo izuzetno”, rekao je Subić.

Permanent link to this article: http://dzzrenjanin.rs/zahvalnica-vojske-srbije-zrenjaninskom-domu-zdravlja/

Older posts «

Fetch more items